Serdecznie witamy na stronie Zakładu Chemii Analitycznej

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności naukowej naszego Zakładu, informacje o pracownikach, materiały dydaktyczne dla studentów, jak również wiadomości bieżące.
Chemia anallityczna
to dziedzina interdyscyplinarna, zajmującą się odkrywaniem i formułowaniem praw, kryteriów i metod umożliwiających ustalenie z określoną czułością i dokładnością, jakościowego i ilościowego składu obiektów materialnych, wiążąca się również z badaniami powiązanymi z opracowaniem nowych metod i ich oceną.
Działalność dydaktyczna
ma na celu zapoznać studentów z nowoczesnymi technikami instrumentalnymi. Staramy się kłaść nacisk na aspekty praktyczne, tak aby studenci byli przygotowani do pracy w nowoczesnych laboratoriach analitycznych.
Działalność naukowa
prowadzona jest w ramach analityki medycznej, środowiskowej oraz archeologicznej.

Zakład Chemii Analitycznej

Zakład został utworzony w latach 60-tych ubiegłego wieku, kiedy Instytut Chemii działał jeszcze w ramach Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Walenty Szczepaniak. Pełnił tą funkcję do 2001 roku. W międzyczasie tj. w 2000 roku została zmieniona nazwa z Zakładu Analizy Instrumentalnej na Zakład Chemii Analitycznej. Następnym kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Wiesław Wasiak, który piastował to stanowisko do 2016 roku. Obecnie kierownikiem Zakładu jest prof. UAM dr hab. Iwona Rykowska. Kadra naukowo-dydaktyczna Zakładu to czterech pracowników samodzielnych, adiunkt, starszy wykładowca oraz doktoranci.
4+
Pracowników samodzielnych
13+
Wszystkich pracowników

Działalność naukowa

Działalność naukowa Zakładu obejmuje badania prowadzone w ramach analityki medycznej i środowiskowej oraz archeologicznej. Prowadzone są one we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydziałem Biologii, Wydziałem Archeologii oraz Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych naszego Uniwersytetu.

Pracownicy samodzielni

Prof. UAM dr hab. Iwona Rykowska
Prof. UAM dr hab. Iwona Rykowska
Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej

Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski
Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski
Pracownik samodzielny

Prof. UAM dr hab. Rafał Wawrzyniak
Prof. UAM dr hab. Rafał Wawrzyniak
Kierownik Laboratorium Dydaktycznego Chemii Ogólnej i Analitycznej

Prof. UAM dr hab. Anetta Zioła-Frankowska
Prof. UAM dr hab. Anetta Zioła-Frankowska
Pracownik samodzielny

Aparatura dostępna w Zakładzie Chemii Analitycznej

Zakład w swoich zasobach posiada następującą aparaturę analityczną: chromatografy gazowe sprzężone z spektrometrem mas oraz detektorami FID, ECD, TCD, NPD; chromatograf gazowy sprzężony z kolektorem frakcji (PFC); wysokosprawne chromatografy cieczowe z detekcją DAD, UV-VIs, konduktometryczną;

Deklaracja dostępności