Smaller Default Larger

Projekty badawcze

 

  • "Formy żelaza w osadach jako znaczniki pochodzenia osadów zdeponowanych w wyniku naturalnych katastrof w warunkach potencjalnych zmian klimatu"

Kierownik projektu prof. UAM dr hab. Przemysław Niedzielski

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy UMO 2013/09/B/ST10/00610

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu.

 

  • "Terpenoidy jako markery w identyfikacji gatunków kryptycznych Aneura pinguis"

Kierownik projektu prof. dr hab. Wiesław Wasiak

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy UMO 2013/09/B/NZ8/03274

Opis realizowanego projektu.

 

 

  • "Zróżnicowanie gatunków z rodzaju Calypogeia pod względem zawartości terpenoidów oraz ich antymikrobiologicznej aktywności"

Kierownik projektu prof. dr hab. Wiesław Wasiak

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy UMO-2017/27/B/NZ8/01091

Opis realizowanego projektu.