Smaller Default Larger

Projekty badawcze

 

  • "Formy żelaza w osadach jako znaczniki pochodzenia osadów zdeponowanych w wyniku naturalnych katastrof w warunkach potencjalnych zmian klimatu"

Kierownik projektu prof. UAM dr hab. Przemysław Niedzielski

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy UMO 2013/09/B/ST10/00610

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu.